เพิ่มเพื่อน ใน LINE ด้วย QR code

เปิดแอป LINE > เลือกแท็บเพื่อน > คลิกไอคอนเพิ่มเพื่อนที่มุมบนขวา
และเลือก “รหัส QR” จากนั้นสแกนรหัส QR